Så blir du enklast medlem

Maila ditt / familjemedlemmarnas namn och personnummer samt mailadress till vår kassör Birgitta Forsén    birgitta.forsen@live.se

Kostnad:

Junior 50 kr/år

Senior 300 kr/år

Familj 500 kr/år

Årsavgiften betalas in senast i mars, för att man skall vara röstberättigad till årsmötet.

MKT,s Bankgiro 794-7377

Swish 123 399 07 36